پکن در شمال غربی دشت چین و در کنار کوه های یانشان واقع شده و بیش از ۸۰۰ سال است که مرکز سیاسی کشور است و در زندگی فرهنگی ،…

بستن منو