4 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ هر پنج شنبه 10 خرداد تا 31 شهریور 4گشت ویژه به همراه 4وعده ناهار پرواز ماهان

غذای روسیه مانند تاریخ این کشور شکوهمند است. غذای روسی شما را در زمستان های سرد گرم نگهدار می دارد و در روزهای گرم تابستان باعث سرزندگی شما می شود.…

سن پترزبورگ برای دهه های متمادی است که لقب "پایتخت فرهنگی" روسیه را از آن خود و آن را حفظ کرده است.در فصل تابستان و هنگامی برف های زمستانی آب…

مسکو پایتخت روسیه بزرگ، از زمان های دور مورد توجه تزارهای روس بوده و هم اکنون نیز یکی از بزرگترین و تاثیرگذار ترین شهرهای جهان است. از سیاست و اقتصاد…

روسیه همیشه یکی از مقاصد تابستانی فوق العاده بوده است که از هوای بسیار مطلوب در این فصل سود می برد. سن پترزبورگ را شهری طلایی برای گردشگری می دانند.…