آسيا

معرفي
آسيا پهناورترين و پرجمعيت‌ترين قاره زمين است. اين قاره ۸٫۷٪ از مساحت سطح زمين و ۳۰٪ از مساحت خشكي‌هاي اين سياره را در بر مي‌گيرد. ۶۰٪ جمعيت كره زمين نيز در اين قاره زندگي مي‌كنند. بزرگ‌ترين و پرشمارترين كشورهاي جهان در اين قاره‌اند. آسيا به همراه اروپا خشكي بزرگ اوراسيا را مي‌سازند. اين قاره از شمال به اقيانوس منجمد شمالي، از جنوب به اقيانوس هند، از شرق به اقيانوس آرام و از غرب به درياي مديترانه و بخش مياني روسيه مرزبندي شده‌است.
آسيا بزرگترين خشكاد (قاره) جهان داراي شكلي تقريباً سه گوشه است كه شبه جزاير زيادي دارد و تماماً در نيمكره شمالي واقع شده است. طول شمالي جنوبي اين خشكاد برابر 76 درجه عرض جغرافيايي است زيرا كه جنوبي ترين نقطه آن يعني سنگاپور كه در جزيره كوچكي در انتهاي جنوبي شبه جزيره ماداكا قرار دارد يك درجه در شمال واقع است و شمالي ترين نقطه آن يعني دماغه چليوسكيني (Chelyuskin) در مدار 77 درجه عرض شمالي قرار گرفته است.
كوه‌هاي اورال، درياي خزر، درياي سياه و درياي آزوف آسيا را از اروپا جدا مي‌نمايند، مرز بين آسيا و آفريقا كانال سوئز است و تنگه برينگ آمريكاي شمالي را از اين قاره جدا مي‌سازد. آسيا در بين دو اقيانوس منجمد شمالي و هند قرار دارد.
بلندترين قلهٔ جهان اورست به ارتفاع ۸٬۸۴۸ متر و گودترين درياچه‌اي دنيا آمور به عمق ۱٬۶۲۰ متر نيز در قاره آسيا قرار دارند. ۴٫۳ قاره آسيا را كوه‌هاي بلند و تپه‌ها تشكيل مي‌دهند، بلندترين رشته‌كوه‌هاي اين قاره عبارتند از هيماليا، قراقروم، پامير، تيانشان، هندوكش، قفقاز بزرگ، و آلتايي. هم‌چنين رشته‌كوه نسبتاً كوچك‌تري در اين قاره واقع بوده كه مهم‌ترين آنها را رشته‌كوه‌هاي تبت، ايران، ارمنستان و آسياي صغير تشكيل مي‌دهند. قاره آسيا در كنار اروپا مي‌باشد. بيشتر جمعيت آسيا را چين وهند تشكيل مي‌دهد. فلات‌هاي آسيا از غرب به شرق عبارت‌اند از آناتولي ايران تبت و مغولستان ناهمواريهاي آسيا ۱ فلاتها:شامل فلاتهاي بلند با ارتفاع زياد و فلاتهاي كم ارتفاع قديمي ۲ سرزمينهاي پهناور و پست جلگه‌اي در شمال و جنوب آسيا ۳ سرزمين‌هاي داراي كوه‌هاي آتش فشاني
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي دنياي پنج قاره محفوظ مي باشد.