تور هاي يك روزه
تصاويرمكانزمانگشت هاخدماتقيمت


درياچه اليمالات


جمعه 4 صبح تا 12 نيمه شب


ساحل محمودآباد، قايق سواري در درياچه اليمالات


صبحانه، عصرانه، بيمه، ليدر، وسيله نقليه توريستي


60.000


نمك آبرود


جمعه 4 صبح تا 12 نيمه شب


مجتمع تفريحي نمك آبرود، ساحل متل قو، جنگل عباس آباد، مركز خريد كلاردشت، آشكده كندوان


صبحانه، عصرانه، بيمه، ليدر، وسيله نقليه توريستي


70.000


مرداب هسل


جمعه 4 صبح تا 12 نيمه شب


جنگل مشعل، مرداب هسل


خدمات: صبحانه (هتل گچسر)، عصرانه (آش كندوان)، بيمه، ليدر، وسيله نقليه توريستي


85.000


تنگه تنگدار


جمعه 4 صبح تا 12 نيمه شب


-


صبحانه بوفه هتل گچسر،عصرانه اش كندوان، بيمه، ليدر، وسيله نقليه توريستي


85.000
درياچه آويدرجمعه 4 صبح تا 12 نيمه شب


جنگل پيمايي در جنگل هاي نوشهر، هيجان رودخانه‌نوردي و شنا در تنگ دار، صخره‌هاي پوشيده از خزه و پرسياوشان


صبحانه، عصرانه، بيمه، ليدر، وسيله نقليه توريستي


70.000


ييلاقات درفك


جمعه 4 صبح تا 12 نيمه شب


ييلاقات دره دشت، جنگل و رودخانه سياهرود (جنگل ارواح)


صبحانه، عصرانه، بيمه، ليدر، وسيله نقليه توريستي


60.000


پلنگ دره


جمعه 4 صبح تا 12 نيمه شب


جنگل‌پيمايي در جنگل‌هاي سوادكوه، رودخانه‌نوردي در رودخانه پلنگ دره، صخره‌هاي پوشيده از خزه


صبحانه، عصرانه، بيمه، ليدر، وسيله نقليه توريستي


-


فيلبند


جمعه 4 صبح تا 12 نيمه شب


ييلاقات چلاو، فيلبند، نيسان سواري


صبحانه، عصرانه، بيمه، ليدر، وسيله نقليه توريستي


60.000


غار عليصدر


جمعه 4 صبح تا 12 نيمه شب


غار عليصدر مسير وي آي پي, لالجين شهر سفال,بازديد و خريد ازشهر لالجين


صبحانه، عصرانه، بيمه، ليدر، وسيله نقليه توريستي


85.000


غار كتله خور


جمعه 4 صبح تا 12 نيمه شب


بازديد از غار طبيعي كتله خور و بازديد از گنبد سلطانيه زنجان


صبحانه، عصرانه، بيمه، ليدر، وسيله نقليه توريستي


85.000


كندلوس


جمعه 4 صبح تا 12 نيمه شب


بازديد از آبشار و موزه كندلوس، پياده روي در بافت قديمي و كوچه باغي روستاي كندلوس


صبحانه، عصرانه، بيمه، ليدر، وسيله نقليه توريستي


70.000


قلعه رودخان


جمعه 4 صبح تا 12 نيمه شب


مراكز خريد فومن، خريد زيتون از رودبار، سد منجيل و توربين هاي بادي، قلعه رويايي رودخان


صبحانه، عصرانه، بيمه، ليدر، وسيله نقليه توريستي


65.000


ماسوله


جمعه 4 صبح تا 12 نيمه شب

روستاي پلكاني ماسوله، كلوچه پزي فومن، منجيل


صبحانه، عصرانه، بيمه، ليدر، وسيله نقليه توريستي


65.000

تعرفه تور

تور هاي يك روزه طبيعت گردي

تاريخ شروع :از اول مرداد

كد تور :EM-9734

همه قيمت ها به تومان مي باشد.

👈كليه هزينه وروديه ها و وسيله نقليه محلي بعهده مسافر مي باشد👉

قوانين و مقررات
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي دنياي پنج قاره محفوظ مي باشد.