فهرست موقت ميراث ايران در يونسكو به ۱۵۰ عنوان مي‌رسد


مديركل ثبت آثار تاريخي از به روز شدن فهرست موقت ميراث طبيعي و تاريخي ايران در يونسكو با ۱۵۰ عنوان خبر داد و گفت: تا پايان سال اين فهرست كه اكنون بيش از ۴۰ عنوان در آن ثبت شده، نهايي مي‌شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني مركز گردشگري علمي-فرهنگي دانشجويان ايران(istta) به نقل از مهر، فرهاد نظري با اشاره به اينكه مدتهاست فهرست موقت ميراث ايران در يونسكو به روز نشده به خبرنگار مهر گفت: از اين ۱۵۰ عنوان ميراث طبيعي و تاريخي برخي از عناوين دوباره بايد در كميته ثبت، بررسي شوند. اكنون بيش از ۴۰ عنوان ميراث تاريخي و طبيعي در فهرست انتظار قرار دارند.
وي گفت: از آنجا كه فهرست موقت ميراث طبيعي و تاريخي در يونسكو يكي است، مي‌توان سالي دو پرونده را در فهرست طبيعي و تاريخي ثبت جهاني كرد. چون هر دو براساس يك كنوانسيون محقق شده و در يك اجلاس بررسي مي شوند. اما گروه كارشناسان ايكوموس در يونسكو ميراث تاريخي و كارشناسان IUCN نيز ميراث طبيعي كشورها را مورد بررسي قرار مي دهند و نظر هر دو گروه داوري مي‌شود.
نظري ادامه داد: درباره ميراث ناملموس نيز فهرستي وجود دارد كه مانند فهرست موقت است اما شرايط آن با شرايط فهرست ميراث موقت تاريخي و طبيعي يونسكو تفاوت دارد. به اين معني كه بايد هر اثر تاريخي و طبيعي كه مي خواهيم ثبت كنيم، نام نويسي كرده پرونده كاملي از آن را ارائه داده باشيم.درحالي كه در فهرست ميراث موقت ملموس مي بايست اول فهرست را انتخاب كرد و به تدريج آن را كامل كنيم. ممكن است پرونده ميراث ملموس از ۳ صفحه تا هزاران صفحه باشد. محدوديتي نيست. اما در فهرست ميراث ناملموس محدوديت در تدوين پرونده ها وجود دارد.
مديركل ثبت آثار تاريخي كشور گفت: در حوزه ميراث ناملموس، آيينهاي يلدا، چوگان و ني انبان به صورت چند مليتي و مشترك با كشورهاي ديگر ثبت جهاني مي شوند. در فهرست ميراث ملموس نيز تعدادي پرونده وجود دارد كه زنجيره وار چند اثر تاريخي را در برمي گيرد به اين ترتيب مي توان گفت كه چند بناي تاريخي را به صورت همزمان ثبت جهاني مي كنيم مانند باغ هاي ايراني كه همزمان در يك پرونده ۹ باغ ايراني ثبت شد. آرامگاههاي معاصر مفاخر ايران يكي از اين پرونده هاست كه شامل آرامگاه بوعلي،فردوسي،عطار و ... مي شود. خانه ايراني(خانه هايي كه بيانگر نقطه عطف و يا خلاقيتي باشند) كاروانسراها، آب انبارها، برج مقبره ها، پل هاي تاريخي ايران، حمام ايراني و ... جزو پرونده هايي هستند كه همزمان در يك پرونده ثبت مي شوند اما دربرگيرنده چندين اثر تاريخي هستند.
وي تصريح كرد: فهرست ميراث موقت تاريخي و طبيعي ايران در يونسكو در حال تكميل است و اين فهرست را بايد يكباره به يونسكو بفرستيم نمي توان چند عنوان پرونده را آماده كرد و در چند مرحله آن را به يونسكو فرستاد.
نظري همچنين درباره ثبت ميراث ايران در فهرست آيسسكو يا سازمان اسلامي، آموزشي، علمي و فرهنگي نيز گفت: هنوز به اين موضوع ورود پيدا نكرده ايم.
کد خبر: 935
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي دنياي پنج قاره محفوظ مي باشد.